Nepsy-Osaajakoulutus™

490.00 sis. alv 24%

Nepsy-Osaajakoulutus™ on koulutuskokonaisuus, jota on kehitetty usean vuoden ajan erilaisissa Mininepsy-koulutuksissa. Nämä koulutukset ovat suunnattu nepsy-lasten ja -nuorten kanssa toimiville.

Ilmoittaudu mukaan!

2024

 • Ryhmä 2/24 Teams-yhteydellä maanantai-iltaisin 13.5. – 17.6.2024 klo 16.00 – 19.00, yht. 6 maanantaita. Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä 1.5.2024.
 • Ryhmä 3/24 Teams-yhteydellä su 13.10.2024 ja la 19.10.2024 – su 20.10.2024 klo 9.00–16.00. Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä 2.10.2024.
 • Ryhmä 4/24 Teams-yhteydellä tiistai-iltaisin 5.11. – 10.12.2024 klo 16.00 – 19.00, yht. 6 tiistaita. Koulutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä 23.10.2024.

HUOM! Koulutus voidaan myös laskuttaa esim. kunnalta. Laskutus voidaan tehdä 1-3 erässä. Otathan yhteyttä!

Aivan mahtava kouluttaja! Pystyi ylläpitämään mielenkiintoni koko koulutuksen ajan 🙂 Suosittelen ehdottomasti muillekin juuri tätä koulutusta ja kouluttajaa.

Kouluttaja saa täyden kympin. Asiat esitettiin hyvin ja omakohtaiset kokemukset elävöittivät koulutusta kivasti. Puhetyyli ja tempo, sekä murre veivät mukanaan.

Kouluttaja puhui täyttä asiaa ja elävien esimerkkien kautta oppii todella paljon sillä ne aina muistaa. Maria jaksoi kuunnella mennen tullen koko päivän ja olisi kuunnellut kauemminkin. Myös kokemusasiantuntijan käynti oli mielenkiintoinen.

Parasta koulutuksessa olivat esimerkit ja työelämään rinnastaminen. Myös että kouluttajalla näkemystä ja nykypäivän tietoa kenttätyöstä. Sillä kentällä ja teoriassa asiat saattavat olla hyvin kaukana toisistaan.

Kouluttaja onnistui kertomaan asioista kiinnostavasti ja ymmärrettävästi. Hän sai minut hakemaan lisää tietoa. Opin huomaamaan tärkeitä pointteja työssäni, kohtia joita jo teen oikein ja vaaleanpunaisia silmälaseja niihin, joita en ole vielä hoksannut. Hän sai minut pohtimaan itseäni ja sitä, miksi minä olen tällainen oppija kuin olen. Hyvin onnistunut kouluttaja!

Kouluttaja oli erinomainen! Selkeä, runsain esimerkein rikastettua luennointia. Antoi myös paljon aikaa ja tilaisuuksia kurssilaisille osallistua, kysellä ja ihmetellä. Ei koskaan kiireen tuntua ja kiva kun oli kunnon tauot.

Todella hyvä kouluttaja. Antoi hyviä vinkkejä ja keinoja toteutukseen ja tämän lisäksi osaan nyt tarkastella ryhmäni lasten tuen tarpeita uusin silmin.

Aihe oli itselle ajankohtainen ja kiinnostava. Lisäksi ehdottomasti Marin avoin ja lämmin persoona ja tapa esittää asiat sekä huomioida yksilöllisesti koulutukseen osallistuvat ihmiset! Marin esiintyminen tuki ja vahvisti asiasisällön omaksumista.

Autismin kirjo on itselleni ollut erittäin vieras maailma ennen koulutusta. Tämä oli silmiä avaava koulutus!

Sain lisää käytännön työvälineitä ja tapoja purkaa erilaisia tilanteita. Herätti myös pohtimaan omaa itseään ammattiroolin takaa.

Pystyn hyödyntämään työssäni. Harmittelinkin esihenkilölle että ko. koulutus pitäisi olla jo siinä vaiheessa kun suoritetaan perusopintoja alalle.

Erittäin herättelevä ja käytännönläheinen koulutus, joka täydensi omaa osaamista sekä antoi arjen työvälineitä käytännön tilanteisiin!

Ihanaa, että koulutat ja ihanaa, että juuri sinunlaisia nepsy osaajia on olemassa tukemassa näiden lasten polkua kohti aikuisuutta! Voi kunpa omalla lapsellani olisi näin mahtava osaaja tukemassa koulupolkua! Teet tärkeää työtä ja olet taitava juuri siinä mitä teet! Koulutusta oli helppo seurata ja sinulla on aivan mahtava tieto taito juuri tällä alueella. Sinusta näkee, että teet työtäsi sydämellä! Kaikkea hyvää ja toivottavasti kunnat ja kaupungit hyödyntävät tätä tärkeää koulutusta myös jatkossa!

PITÄISI OLLA KAIKILLE MAHDOLLINEN KOULUTUS; NIIN PALJON TÄRKEÄÄ ASIAA JA OPPIA SAA KOULUTUKSESTA. SAIN PALJON UUTTA TIETOA JA OPPIA: YMMÄRRÄN NYT HAASTAVIA LAPSIA VIELÄ PAREMMIN: KIITOS.

Lämmin kiitos Marille! Tämä oli ehdottomasti paras käymäni koulutus ikinä. Tämä koulutus olisi hyvä ja tärkeä ihan kaikille vakan henkilöstölle!!!

Nepsy-Osaajakoulutus™

Tule mukaan Nepsy-Osaajakoulutukseen™!

Nepsy-Osaajakoulutus™ on koulutuskokonaisuus, jota on kehitetty usean vuoden ajan erilaisissa Mininepsy-koulutuksissa.

Nepsy-Osaajakoulutus™ sopii sinulle, jos

 • olet sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammattilainen (vähintään toisen asteen koulutus)
 • teet työtä lasten tai nuorten parissa
 • haluat kehittyä ammattilaisena
 • haluat tehdä työstäsi helpompaa ja sujuvampaa
 • haluat vahvistaa asemiasi työmarkkinoilla

Nepsy-Osaajakoulutus™ sisältää kolmepäiväisen etäkoulutuksen, jossa saat tietoa, osaamista ja varmuutta nepsy-lasten tai -nuorten kanssa toimimiseen.

Kolmepäiväisessä koulutuksessa perehdyt mm. seuraaviin teemoihin:

 • Neuropsykiatriset häiriöt lapsilla / nuorilla (ADHD, autismikirjo ja PDA-piirteisyys, aistitiedon säätelyn vaikeudet ja näiden liitännäisoireet)
 • Konkreettiset menetelmät ja työtavat lapsen / nuoren ohjaamisessa ja tukemisessa
 • Toiminnanohjauksen osa-alueet
 • Tukitoimet toiminnanohjauksen pulmissa
 • Toivotun käyttäytymisen vahvistaminen
 • Ratkaisukeskeinen ajattelutapa
 • Nepsy-perheiden taustalla olevat tekijät ja toimiva yhteistyö

Opit myös soveltamaan koulutuksessa opittuja asioita käytännön työtilanteissa nepsy-lasten ja -nuorten kanssa.

Nepsy-Osaajakoulutus™ koostuu:

 • luento-osuuksista
 • kokemusasiantuntijan puheenvuorosta
 • osallistujien pienryhmätyöskentelystä
 • yhteisestä keskustelusta ja pohdinnasta

Ennen Nepsy-Osaajakoulutuksen™ alkua saat itsellesi Nepsy-Osaajan työkirjan, jossa koulutussisällöt pääpiirteittäin sekä tilaa omille muistiinpanoille.

Nepsy-Osaajakoulutuksen™ käytyäsi saat itsellesi todistuksen, jossa koulutuksen sisällöt eriteltyinä sekä pääsyn positiiviseen ja ratkaisukeskeiseen Nepsy-Osaajien Facebook-yhteisöön. Sinulla on myös mahdollisuus alennetulla hinnalla saada itsellesi Nepsy-Osaajien vuosijäsenyys, jonka arvo on 240€. Vuosijäsenyys sisältää osaamistasi ylläpitäviä ja syventäviä nepsy-koulutuksia, joita tarjotaan vuoden aikana 6 kertaa. Yhteisöstä ja vuosijäsenyyden oikeuttavista koulutuksista saat parhaan mahdollisen vertaistuen, vinkkejä, työtapoja ja materiaalia hyödynnettäväksi työtilanteisiin nepsy-lasten ja -nuorten kanssa.

Lue lisää vuosijäsenyydestä

Koulutuksen ryhmäkoko max. 25 osallistujaa.

Tulethan Sinäkin mukaan?


Nepsy-koulutus – Monipuoliset valmiudet nepsy-lasten ja -nuorten kanssa työskentelyyn

On tärkeää, että kaikkia lapsia ja nuoria pystytään ohjaamaan ja tukemaan heidän tarvitsemallaan tavalla. Koska noin seitsemällä prosentilla lapsista ja nuorista on ADHD ja joka sadannella on autismin kirjon piirteitä, nepsy-koulutus on tarpeen kaikille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Nepsy-Osaajakoulutuksen™ käytyäsi ymmärrät nepsy-piirteisiä lapsia ja nuoria paremmin, ja sinulla on valmiuksia tukea heidän arkeaan positiivisesti ja kannustavasti.

Nepsy-Osaajakoulutus™ antaa toimivia ohjeita arkeen

Useimmissa nepsy-koulutuksissa keskitytään siihen, että nepsy-piirteitä opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin. Vaikka ymmärryksen kasvattamisesta on paljon hyötyä, tällaisista koulutuksista opiskelijat eivät välttämättä saa tarkkaa käsitystä siitä, mitä he itse voisivat tehdä tukeakseen lapsia ja nuoria parhaalla mahdollisella tavalla.

Koska monet lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset pohtivat, miten he voisivat tukea nepsy-lasten ja -nuorten arkea, tavoitteenamme on tarjota käytännön vinkkejä arkeen nepsyjen kanssa. Juuri tässä suhteessa koulutuksemme eroaa muista: kun opiskelijat ovat ensin kartuttaneet vankan tietopohjan, tarjoamme heille myös toimintaohjeita, joita he voivat suoraan soveltaa työssään.

Nepsy-koulutuksemme sopii lasten ja nuorten parissa työskenteleville

Nepsy-Osaajakoulutus™ on suunniteltu auttamaan lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä käytännössä. Se sopii vähintään toisen asteen koulutuksen käyneille sosiaali-, terveys-, ohjaus-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaavien kanssa.

Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin kuuluvat esimerkiksi ADHD, autismikirjo ja erilaiset vaikeudet aistitiedon käsittelyssä. Nepsy-koulutuksesta on usein hyötyä myös sosiaali-, terveys-, ohjaus-, opetus- tai kasvatusalan ammattilaisille, jotka tekevät yhteistyötä nepsy-perheiden kanssa.

Nepsy-koulutuksemme on tiivis mutta kattava

Nepsy-Osaajakoulutus™ on kuuden opintopisteen laajuudellaan tiiviimpi kokonaisuus kuin esimerkiksi ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, jonka laajuus on yleensä vähintään 25 opintopistettä. Näiden koulutusten erona on se, että Nepsy-Osaajakoulutuksen™ käyvät opiskelijat eivät valmistu kokonaisia valmennusprosesseja ja kuntoutusta toteuttaviksi valmentajiksi, vaan koulutuksen tavoitteena on oppia hallitsemaan käytännön keinoja, joilla voidaan auttaa nepsy-piirteisen lapsen tai nuoren sekä hänen perheensä arkea.

Koulutuksessa käsitellään nepsy-piirteitä uuden ICD 11 -diagnoosiluokituksen mukaan, ja sen aikana pääsemme pohtimaan, miten uusi luokitus eroaa sitä edeltävästä ICD 10 -diagnoosiluokituksesta. ICD eli International Classification of Diseases on maailmanlaajuisessa käytössä oleva diagnoosiluokitus.

Nepsy-Osaajakoulutus™ koostuu luento-osuuksista, yhteistyöstä ja itsenäisestä harjoittelusta

Meidän nepsy-koulutuksestamme saat käyttöösi konkreettisia ohjeita nepsy-lasten ja -nuorten tukemiseen ja avustamiseen, ja ymmärryksesi nepsy-piirteistä laajenee huomattavasti. Lähtökohtamme on aina ratkaisukeskeinen, ja haluamme kannustaa opiskelijoitamme kysymään myös nepsyn omia toiveita arjen parantamisen suhteen.

Itse nepsy-koulutus kestää kolme päivää, ja jokaisena päivänä on reaaliaikaista opetusta, joka sisältää luentojen lisäksi yhteistoiminnallista oppimista ja pienryhmissä työskentelyä. Koulutukseen sisältyy myös itsenäisen työskentelyn aikaa, ja silloin opiskelijat tekevät oppimistehtäviä. Koulutuksen edetessä jokainen opiskelija arvioi ammatillista kehitystään.

Nepsy-Osaajakoulutuksessa™ jokaiselle osallistujalle lähetetään 63-sivuinen Nepsy-Osaajan työkirja, joka toimii nepsy-koulutuksen pohjamateriaalina. Se on suunniteltu tehostamaan koulutuksen osallistujien oppimista, sillä se sisältää koulutuspäivien välillä tehtäviä välitehtäviä, itsenäisiä pohdintatehtäviä, case-tapauksia ja tilaa omille muistiinpanoille.

Kun olet suorittanut Nepsy-Osaajakoulutuksemme™, voit liittyä Nepsy-Osaajien Facebook-ryhmään, jossa pystyt kätevästi pitämään yhteyttä muihin koulutuksen käyneisiin. Lisäksi Nepsy-Osaajien vuosijäsenyys tarjoaa vuosittain noin 4–6 osaamista ylläpitävää ja täydentävää koulutusta.

Nepsy-Osaajakoulutus™ aloitetaan ADHD- ja ASD-piirteiden opiskelulla

Jotta nepsy-koulutuksen osallistujilla on varmasti riittävä tietopohja nepsy-piirteisten lasten ja nuorten arjen tukemista varten, koulutuksessa käydään huolellisesti läpi tärkeimpiä nepsy-käsitteitä.

ADHD-piirteiden tunnistamiseen liittyen koulutuksessa käydään läpi tietoa ADHD:sta, sen eri ilmenemismuodoista ja neurologisesta taustasta sekä sen ydin- ja liitännäisoireista. Lisäksi ADHD-piirteiden ilmenemistä pohditaan esimerkkien avulla, ja koulutuksessa vahvistetaan opiskelijan tietoisuutta myös ADHD-piirteisten henkilöiden vahvuuksista.

Autismikirjon piirteiden tunnistamista käydään läpi samankaltaisesti: koulutuksessa opiskellaan ASD-piirteiden neurologista taustaa, ydinoireita ja liitännäisoireita sekä niiden ilmenemistä esimerkkien kautta, ja siinä tutustutaan ASD-piirteisten henkilöiden vahvuuksiin. Myös esimerkiksi PDA-oireet, eli äärimmäinen vaatimusten välttely, ovat yksi koulutuksen aiheista.

Nepsy-lapsen arkea voidaan sujuvoittaa täsmätuella

ADHD- ja ASD-piirteiden opiskelun ohella Nepsy-Osaajakoulutuksessa™ opetellaan, mitä keinoja aikuinen voi käyttää nepsy-lapsen ja -nuoren täsmätueksi. Näihin keinoihin kuuluvat esimerkiksi tauotus, työtehtävien vaihtelu ja työskentelypisteiden käyttäminen. Lisäksi koulutuksessa opetellaan sosiaalisesti turvallisen oppimisympäristön rakentamista sekä PDA-piirteisiä henkilöitä tukevan PANDA-mallin käyttöä.

Erilaiset aistipulmat voivat hankaloittaa nepsy-piirteisen arkea huomattavasti, ja siksi koulutuksessa pureudutaan myös aistipulmien ymmärtämiseen ja keinoihin tukea niitä jokapäiväisessä elämässä. Suuri osa nepsy-koulutuksestamme keskittyykin siihen, miten nepsy-piirteisiin voidaan arjessa suhtautua positiivisesti ja vahvuuksien kautta, ja se ohjaa opiskelijoita oikeanlaisen ohjaamisen tielle.

Nepsy-Osaajakoulutuksen™ tavoitteet

Nepsy-koulutuksemme on rakennettu niin, että sen osallistujilla on koulutuksen jälkeen hallinnassaan asettamamme osaamistavoitteet. Niihin kuuluvat esimerkiksi kyky kertoa eri nepsy-häiriöihin liittyvien käsitteiden eroavaisuuksista ja siitä, mihin kehityksellisillä ja muilla neuropsykiatrisilla vaikeuksilla viitataan, ja miten ne ilmenevät. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on, että koulutuksessamme rakennettavan tietopohjan avulla opiskelija ymmärtää tukiverkoston merkityksen nepsy-lapsen ja -nuoren arjen mielekkyyden kannalta.

Tukimuotojen ja -menetelmien hallinta nepsy-lasten ja -nuorten auttamiseksi on tärkeä osa koulutuksessamme kerrytettävää osaamista. Koulutuksen käyneet opiskelijat osaavat auttaa myös perhettä selkiyttämään arkeaan luomalla toimintatapoja, jotka sopivat heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa.

Myös ammatillinen näkökulma on nepsy-koulutuksessamme vahvasti läsnä, sillä opiskelijoita kannustetaan seuraamaan omaa kehitystään, ja he oppivat arvioimaan omaa rooliaan Nepsy-Osaajana ja kehittämään osaamistaan tulevaisuudessakin. Lisäksi he osaavat koulutuksen myötä tukea nepsy-lasta tai -nuorta sekä hänen perhettään eettisesti ja ammattimaisesti.

Jotta opiskelija läpäisee nepsy-koulutuksemme, hänen tulee osallistua reaaliaikaisiin koulutuksiin ja suorittaa kaikki välitehtävät hyväksytysti. Koulutuksesta ei anneta arvosanaa, vaan sen suoritus arvioidaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Koulutuksen odotuksena on, että opiskelija on sen aikana oppinut hallitsemaan tietopohjan edellytettävällä tasolla ja osaa soveltaa tietouttaan omassa työssään.

Nepsy-Osaajakoulutus™ on Nepsy-Osaaja Oyn käyttämä tuotemerkki, jolla yritys erottaa oman koulutuskokonaisuutensa muista nepsy-koulutuksista.